ارتباط با سیمان خاش

1

تهران

تهران - خيابان سهروردي شمالي - انديشه ۲ (شهيد حميد قدس) - پلاك ۶۹

تلفن تماس

02142147777 

02142147000

کد پستی

1569646611

1

زاهدان

زاهدان - میدان دکتر حسابی - بلوار جمهوری - نرسیده به بلوار بزرگمهر

تلفن تماس

05433294518-21

فکس

05433294511

کد پستی

9816893574

1

کارخانه

سیستان و بلوچستان - شهرستان خاش - کارخانه سیمان خاش

تلفن تماس

05433723761-3

فکس

05433723120

کد پستی

9891515696

1

امور سهام

تلفن

05433294584

 ایمیل واحد سهام

stocks@khashcement.com

ایمیل دبیرخانه

khash@khashcement.com