ثبت نظرات و شکایات

ثبت نظرات و پیشنهادات

شرکت سیمان خاش(سهامی عام)

فرم ثبت نظرات / شكايات مشتريان

بعد از تکمیل فرمهاي مربوطه از طریق ذيل جهت ارسال آن، اقدام فرمائيد.

تلفن شکایات مشتریان :33294515-054

تماس با واحد فروش :

054-33294512  -- 054-33723924

فکس کارخانه : 33723120-054

فکس دفتر زاهدان :33294511-054

ایمیل :sales@khashcement.com - khash@khashcement.com