سهامداران

به اطلاع سهامداران محترم می رساند بزودی پرتال سهامدارن شرکت سیمان خاش به بهره برداری خواهد رسید .