سیمان تیپ ۴۲۵-۱

سیمان پرتلند تیپ ۴۲۵-۱

موارد مصرف :

این سیمان در همه موارد کاربرد دارد.بعلت مقاومت بالای این نوع سیمان ،مصرف آن در جاهائیکه مقاومت اولیه زیادی مورد نیاز است مناسب می باشد.

مزایا :

  • مقاومت کوتاه مدت بالا، مقاومت اولیه( سه روزه)آن حتی می تواند الزامات استاندارد را برای سیمان تیپ ۳ برآورده سازد.

محدودیتها :

  • مقاومت پایین در برابر خوردگی کلر
  • مواردیکه بتن در معرض سولفات موجود در خاک و یا آب(مثلا آب دریا) قرار گیرد.
  • استفاده در بتن ریزیهای حجیم که نیاز به گرمای هیدراتاسیون پایین دارند.
pic