سیمان تیپ II

سیمان پرتلند تیپ II

تغییراتی که در مواد اولیه این نوع سیمان داده شده است منجر به بهینه سازی کیفیت سیمان فوق شده ضمن داشتن خاصیت نیمه ضد سولفاتی، دارای مقاومت مکانیکی در حد سیمانهای تیپI می باشد.

موارد مصرف :

بتن ریزیهایی که در آن نیاز به حرارت هیدراتاسیون متوسط بوده و تا حدودی مقاومت سولفاتی مورد انتظار باشد. امکان استفاده از این سیمان در همه مواردی که سیمان نوع ۱ مصرف می شود نیز وجود دارد.

مزایا:

  • این سیمان اصلاح شده نوع I می باشد که حرارت زایی در آن تعدیل شده و تا حدی حمله سولفاتها به بتن را خنثی می کند.
  • مقاومت مکانیکی مناسب

محدودیتها :

  • محیطهایی که شدیدا تحت تاثیر حملات سولفاتی قرار دارند.
  • بتن ریزی در هوای خیلی سرد
  • جاهائي كه نياز به مقا ومت اوليه بالا در حد تيپ ۳باشد
pic