سیمان پرتلند پوزولانی

پودر طبیعی پوزولان

پوزولان چیست :

بر اساس استاندارد ASTM-C۶۱۸ پوزولان ماده سیلیسی یا سیلیسی- آلومینیومی است که سیلیس فعال (آمورف) آن به شکل ذرات بسیار ریز و در مجاورت رطوبت با هیدروکسید کلسیم ترکیباتی با خاصیت سیمانی شدن به وجود می آورد. پوزولانها معمولادر جوار آتشفشانها تشکیل می شودکه در ایران خالص ترین منابع موجود شناخته شده، تراست البرز و پومیس متخلخل و سبک تفتان می باشد. یکنواختی و خلوص پودر پوزولان تفتان از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است به گونه ای که در ساخت اولین سد بتنی غلطکی R.C.C ایران (سد جگین هرمزگان ) از میان اندیس های داخلی و خارجی تنها پوزولان مورد تایید مشاور خارجی طرح بوده همچنين در سد زيردان دومین سد ,R.C.C واقع در منطقه چابهار مورد استفاده قرار گرفته و سال ۱۳۸۲ محصول برتر R&D کشور انتخاب شد.جایگزینی درصدی از سیمان با پوزولان می تواند نقش بسیار سازنده ای در دوام سازه های بتنی ایفاء نمایدکه شماری از این خواص به شرح زیر می باشد.

  • کنترل واکنش آلکالی- سنگدانه و بهسازی دوام بتن
  • کاهش گرمای هیدراتاسیون
  • کاهش تخلخل و نفوذ پذیری
  • مقاومت بتن را در برابر حملات سولفاتها بالا می برد
pic