مزایده

آدرس ارسال پاکات شرکت در مناقصه

تهران: خیابان سهروردی شمالی - کوچه شهید حمید قدس (اندیشه 2) پلاک 69، کد پستی: 1569646611

تلفن : ۴۲۱۴۷۷۷۷-۰۲۱

زاهدان: میدان دکتر حسابی -بلوار جمهوری- شرکت سیمان خاش، کدپستی:9816893574

تلفن : ۳۳۲۹۴۵۱۸-۰۵۴

کارخانه: شهرستان خاش- کارخانه سیمان خاش، کد پستی: 9889138244،

تلفن : ۳۳۷۲۳۷۶۱ -۰۵۴