مشتریان

مشتریان شرکت سیمان خاش

مشتریان شرکت سیمان خاش بر سه دسته زیر تقسیم می شوند:

عاملین

گروهي از خريداران سيمان بوده كه با در دست داشتن جواز كسب مصالح ساختماني و يا ثبت شركتهاي تعاوني توزيعي اقدام به خريد و فروش سيمان مينمايند. اين گروه پس از ارائه مدارك از جمله : جواز كسب مصالح ساختماني و معرفي نامه واحد صادر كننده جواز مذكور و براي شركتها و تعاوني هاي توزيعي ،اساسنامه و آگهي تاسيس و جواز كسب اعضا تقاضاي خود را براي خريد سيمان اعلام ميدارند.

مصرف کنندگان

گروهي از مشتريان سيمان بوده كه تحت نام شركتهاي ساختماني و عمراني ، سيمان را به منظور مصرف در ساخت و ساز طرحهاي عمراني دولت از كارخانه خريداري مي نمايند. اين گروه با ارائه درخواست كتبي ،اساسنامه ، آگهي تاسيس و كد اقتصادي شركت و معرفي نامه كارفرماي طرح عمراني، تقاضاي خود را براي خريد سيمان اعلام ميدارد.

صنایع سیمان بر

گروهي از مشتريان سيمان بوده كه سيمان را جهت مصارف تهيه بلوك ،تيرچه و كلا قطعات بتني و از پيش ساخته مصرف مي نمايند .اين گروه از مشتريان با ارائه پروانه بهره برداري و يا جواز كسب مربوطه و تائيديه آن و يا معرفي سازمان صادركننده جواز، نسبت به درخواست خريد سيمان اقدام مي نمايند .