گزارشات مالی منتهی به سال 1402/12/29

سهامداران محترم در جدول ذیل آخرین گزارشات منتشر شده در سایت کدال را مشاهده می نمایید

لطفا جهت مشاهده گزارشات منتشر شده بیشتر از لینک زیر وارد سایت کدال شوید : 

 مشاهده اطلاعات درسایت کدال
عنوان لینک کدال زمان انتشار دانلود پیوست های گزارش
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مشاهده در کدال ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ ۲۱:۲۰:۰۲ دانلود پیوست گزارش
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) مشاهده در کدال ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ ۱۹:۰۵:۳۶ دانلود پیوست گزارش
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹  مشاهده در کدال  ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ ۱۴:۳۸:۲۳  دانلود پیوست گزارش
گزارش کنترل های داخلی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹(اصلاحیه)  مشاهده در کدال  ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ ۱۰:۵۷:۱۱  دانلود پیوست گزارش
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)  مشاهده در کدال  ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ ۱۰:۵۴:۰۳

دانلود گزارش تفسيري مديريت

دانلود يادداشت‌هاي همراه صورت‌هاي مالي

زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹  - ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ ۱۱:۰۱:۲۶  دانلود پیوست گزارش
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) مشاهده در کدال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۱۸:۲۱:۰۸  دانلود پیوست گزارش
آگهی ثبت افزایش سرمایه مشاهده در کدال ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ ۱۰:۲۰:۳۱ دانلود پیوست گزارش
معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل مشاهده در کدال ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ ۱۹:۲۲:۱۳ دانلود پیوست گزارش
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مشاهده در کدال ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ ۱۹:۱۴:۱۶ دانلود پیوست گزارش