گزارش تخلفات در راستای حاکمیت شرکتی

 

لطفا در صورت مشاهده هرگونه نقض قوانین و تخلف احتمالی در راستای ماده 11 حاکمیت شرکتی نسبت به ارسال گزارش از طریق فرم زیر یا آدرس ایمیل درج شده اقدام فرمائید.

 

آدرس ایمیل جهت ارسال گزارش تخلف : violation@khashcement.com