مناقصه شرکت سیمان خاش(سهامی عام)

 

شماره KCCOT- 1403/11-04 

آگهـی مناقصه انجام عملیات حفاری، آتشباری، استخراج، بارگیری از معدن ،دپوسازی و حمل و تخلیه به قیف سنگ شکن سنگ آهک کارخانه سیمان خاش 

شرکت سیمان خاش در نظر دارد در خصوص انجام عملیات آماده سازی ، حفاری، آتشباری، استخراج ، بارگیری، حمل و تخلیه به قیف سنگ شکن و دپو سازی سنگ آهک در محل کارخانه سیمان خاش نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نمایند. لذا از شرکتهای واجد شرایط دعوت می گردد از تاریخ درج این آگهی جهت دریافت اسناد از لینک های زیر اقدام و حداکثر تا تاریخ 1403/03/09 نسبت به تحویل اسناد به دبیرخانه یکی از آدرس‌های ذیل اقدام نمایند

pic pic
 
 
 
 
 
 

شماره KCCOT- 1403/09-05 

آگهـی مناقصه عملیات استخراج، سرند و بارگیری و حمل و دپوی سنگ آهک سرندی کارخانه سیمان خاش

رکت سیمان خاش در نظر دارد در خصوص انجام عملیات استخراج، بارگیری، حمل به هاپر سنگ شکن و دپو سازی سنگ آهک در محل کارخانه سیمان خاش نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نمایند. لذا از شرکتهای واجد شرایط دعوت می گردد از تاریخ درج این آگهی جهت دریافت اسناد از لینک های زیر اقدام و حداکثر تا تاریخ 1403/03/02 نسبت به تحویل اسناد به دبیرخانه یکی از آدرس‌های ذیل اقدام نمایند.

pic pic
 
 
 
 
 
 

شماره KCCOT- 1403/11-05 

آگهـی مناقصه طراحی سیستم اعلان و اطفاء حریق هوشمند 

شرکت سیمان خاش در نظر دارد در خصوص طراحی سیستم اعلان و اطفاء حریق هوشمند کارخانه سیمان خاش اقدام به انتخاب اقدام نمایند. لذا از شرکتهای واجد شرایط دعوت می گردد از تاریخ درج این آگهی جهت دریافت اسناد از لینک های زیر اقدام و حداکثر تا تاریخ 1403/03/03 نسبت به تحویل اسناد به دبیرخانه یکی از آدرس‌های ذیل اقدام نمایند.

pic pic
 
 
 
 
 
 

شماره KCCOT- 1403/04-11 

آگهـی مناقصه پاکسازی 4 سیلوی سیمان به قطر هر کدام 14 متر و ارتفاع 40 متر کارخانه سیمان خاش

شرکت سیمان خاش در نظر دارد در خصوص پاکسازي 4 سیلوي سیمان به قطر هر کدام 14 متر و ارتفاع 40 متر شرح خدمات مورد نیاز براي پاکسازي سیلوهاي سیمان در کارخانه سیمان خاش نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام نمایند. لذا از شرکتهای واجد شرایط دعوت می گردد از تاریخ درج این آگهی جهت دریافت اسناد از لینک های زیر اقدام و حداکثر تا تاریخ 1403/03/02 نسبت به تحویل اسناد به دبیرخانه یکی از آدرس‌های ذیل اقدام نمایند.

pic pic
 
 
 
 
 
 

شماره KCCOT- 1403/08-05 

آگهـی مناقصه خرید شل کوره کارخانه سيمان خاش

شرکت سیمان خاش در نظر دارد در خصوص خریدشل کوره کارخانه سيمان خاش نسبت به انتخاب فروشنده اقدام نمایند. لذا از شرکتهای واجد شرایط دعوت می گردد از تاریخ درج این آگهی جهت دریافت اسناد از لینک های زیر اقدام و حداکثر تا تاریخ 1403/03/03 نسبت به تحویل اسناد به دبیرخانه یکی از آدرس‌های ذیل اقدام نمایند.

pic pic
 
 
 
 
 

آدرس ارسال پاکات شرکت در مناقصه

تهران: خیابان سهروردی شمالی - کوچه شهید حمید قدس (اندیشه 2) پلاک 69، کد پستی: 1569646611

تلفن : ۴۲۱۴۷۷۷۷-۰۲۱

زاهدان: میدان دکتر حسابی -بلوار جمهوری- شرکت سیمان خاش، کدپستی:9816893574

تلفن : ۳۳۲۹۴۵۱۸-۰۵۴

کارخانه: شهرستان خاش- کارخانه سیمان خاش، کد پستی: 9889138244،

تلفن : ۳۳۷۲۳۷۶۱ -۰۵۴